VAC_30_2024 GESTOR/A JUNIOR PROJECTES NACIONALS

Temporary, Full-time · IJC Can Ruti
18,000 - 21,000 € per year
Your mission
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) és un institut de recerca sense ànim de lucre amb seu a Barcelona dedicat a avançar en la comprensió de la leucèmia i els trastorns relacionats, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. L’IJC té laboratoris en 4 campus clínics: i) Hospital Clínic, ii) Hospital de Sant Pau i iii) Hospital Germans Trias i iv) Pujol i Hospital del Mar. IJC serveix de centre de col·laboració perquè investigadors i metges bàsics treballin conjuntament en aspectes clínics i biològics fonamentals de la leucèmia. L’IJC ofereix un entorn de treball excel·lent basat en una fusió multidisciplinària d’idees i instal·lacions d’última generació. 
 
Actualment, estem buscant una persona que es sumi a la nostra unitat de projectes nacionals, com a gestor/a junior de projectes. 

Responsabilitats: 
 • Planificació i seguiment pressupostari dels projectes per tal de vetllar per la correcta execució dels recursos captats d’ajuts R+D d’àmbit estatal, regional i privat.
 • Suport en l’elaboració i presentació de  justificacions econòmiques i auditories als organismes públics corresponents.
 • Gestió en temes administratius, legals i financers de projectes R+D.
 • Suport a la promoció de la participació́ en convocatòries nacionals (difusió́ personalitzada, seminaris).
 • Suport en la preparació de propostes d’agències  finançadores d’àmbit nacional, incloent la preparació i revisió del pressupost.
 • Gestió d’arxiu i bases de dades.
Your profile
 • Estudis de Cicle Formatiu de Grau mig i/o superior en àrees d’administració i finances, administració i gestió  o similar. 
 • Valorable tenir coneixements en ajuts públics i privats: Agencia Estatal de Investigación, ISCIII, CDTi, AGAUR, AECC, Fundació la Marató, etc
 • Experiència en un lloc similar mínima de 1 any.
 • Nivell intermig d’anglès, valorables altres idiomes.
 • Domini d’Office, coneixement de SAP i bases de dades.
 • Competències desitjables: Capacitat de treball en equip, organització i planificació, capacitat d’anàlisi i supervisió, destreses informàtiques i noves tecnologies, habilitats interpersonals i capacitat de negociació, precís/a i amb habilitats numèriques i matemàtiques.
 • Serà avantatjós: Capacitat de treballar en els terminis previstos i gestionar diferents càrregues de treball amb alta responsabilitat i independència; tenir actitud positiva i poder treballar amb molts col·laboradors interns i externs
Why us?
 • Contracte de formació per a l’obtenció de la pràctica professional (1 any). Caldrà haver finalitzat els estudis, com a màxim, dintre dels 3 últims anys)
 • Contracte a jornada completa (39h setmanals).
 • Model de treball híbrid (2 dies/setmana). 
 • Treballar en l’entorn mixt de recerca bàsica i clínica de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.
 • Incorporació en un equip multinacional i altament col·laboratiu.
 • 23 dies laborables de vacances, 11 dies de permís per assumptes personals.
 • Pla de carrera
 • Retribució flexible i altres mesures de conciliació.
Deadline
Data límit per a la presentació de candidatures: 30/05/2024
About us
What makes us different?
Our mission is to investigate the epidemiological, preventive, clinical, translational, and basic aspects of leukaemia and other hematologic malignancies through innovation to cure them.
The vision of the Josep Carre
ras Leukaemia Research Institute is to be a world-class reference and excellent research multicampus that contributes to the improvement of results, and the cure of patients affected by leukemia and other malignant hemopathies, through innovation, sustainability, social responsibility, talent, and professional experience.

HR Excellence
The  European  Commission awarded the IJC the  HR Excellence seal in July 2019. The IJC   continues to work to maintain its policies in line with the Charter and  Code principles.    
 This recognition reflects our commitment to continuously improving our human resources policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.
 The HRS4R has the main objective of ensuring that research centers of excellence implement and respect the requirements of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for hiring researchers (from here on referred to as the Charter and Code) within their human resources policies.
This EC  initiative aims to promote training, professional development, and mobility for all European scientists. The IJC supports these values and principles, which will not only serve to strengthen its internal policies but will actively stimulate excellent research and firmly situate the organization as an institution with a stimulating working environment that favors the development of its scientists.

IJC is an equal-opportunity employer.  We evaluate qualified applicants without  regard to race, color, religion, sex,   national origin, disability, and other legally protected characteristics
We are looking forward to hearing from you!
Thank you for your interest in IJC. Please fill out the following short form. 
Should you have difficulties with the upload of your data, please send an email to jobs.ijc@carrerasresearch.org
Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.